Er komen meer inwoners in aanmerking voor de energietoeslag van 2022. De gemeenteraad heeft besloten dat nu een netto inkomen tot 130% van de bijstandsnorm geldt. Dit was 120%. U heeft tot 30 april de tijd om uw energietoeslag aan te vragen. Dit kan via www.meerinzicht.nl/energietoeslag. Ook zonder DigID kan u een aanvraag indienen Meerinzicht is de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

 

Via verschillende vormen van zogenoemde burgerparticipatie worden mensen in Nederland betrokken: van gesprekstafels en informatiebijeenkomsten in de wijk tot meer formele vormen als gelote burgerfora, burgerbegroten en het uitdaagrecht. Toch ervaren veel mensen dat zij onvoldoende een stem hebben en voelen zij zich niet gezien en gehoord. Om de afstand tussen ‘staat en straat’ te verkleinen moeten meer mensen actief betrokken worden bij besluiten die hen raken.

Eindelijk was het zover! Zaterdag 1 april, met de start van het vaarseizoen, ging de Vissersbrug weer open voor voetgangers en de scheepvaart. De ophaalbrug is gemaakt van staal. Zoals ook de andere beweegbare bruggen in het Waterfront. Maar heeft het karakter van de oude houten Vissersbrug. Hierdoor behoudt de Vissershaven zijn historische uitstaling.

Onder het motto “Heb je een goed idee? Doe er wat mee!” is de campagne Stadsidee 2023 van start. Wij dagen inwoners van Hierden en Harderwijk uit mee te doen. Het is alweer de achtste editie van deze campagne. De campagne is bedoeld om buurt, wijk, dorp of stad mooier, leuker en leefbaarder te maken.

Route 2008 harderwijk 58Tegen alle (weers-)verwachtingen in, toch een grote opkomst op 1 april 2023. Op de Markt verzamelde zich een schare mensen. Niet voor de 4,8 kilometer wandeling door de regen.Klokslag 13 uur startte één wandelaar met de (her-)Opening van de Harderwijker Loop- en Wandelroute en trotseerde de paden rondom het historisch centrum van de Hanzestad Harderwijk. De Harderwijker was onder de indruk van Route 2008 bordjes die na ruim 12 jaar nog bestaan.Het was niet de enige historische vondsten van “circulair beleid’. Buurtpreventie”(2004) en de Poëzieroute (2016).

More Articles ...